Seksjonsledere på opplæringskonferanse - Fagforbundet

Seksjonsledere på opplæringskonferanse

Denne uka har det vært et sterkt fokus på seksjonsarbeidet i Fagforbundet Finnmark.

Fra mandag til torsdag denne uka har seksjonsledere fra lokalforeninger i hele fylket vært samlet til opplæringskonferanser i Tana og Alta. Tema for konferansene er å rette fokuset mot det lokale seksjonsarbeidet, blant annet gjennom å arbeide fram forslag til konkrete lokale tiltak for blant annet å gjøre Fagforbundet enda mer synlig i lokalsamfunnet og på arbeidsplassene.

Gjennomgangstonen for konferansene er at det viktigste arbeidet i forbundet foregår der medlemmene befinner seg, nemlig på arbeidsplassene, samt gjennom å gi diverse yrkesfaglige tilbud.
Det er de fire seksjonsstyrene i fylkesorganisasjonen som i samarbeid med opplæringsansvarlig står for gjennomføringen av konferansene. 

Jan Rudy Kristensen fra organisasjonsenheten i fagforbundet sentralt var invitert for å forelese om seksjonenes rolle i forbundet, samt Organisasjons- og evalueringsprosjektet.

Også seksjonsstyrene sentralt var invitert til konferansene for å legge fram for forsamlingene litt om arbeidet som foregår i seksjonene på sentralt plan.

De fire seksjonslederne i Fagforbundet Finnmark både tror og håper at det blir oppfattet som nyttig for de lokale seksjonslederne at man samarbeider om gjennomføringen av slike opplæringskonferanser. Felles fokus og samarbeid er helt klart viktig for at man skal kunne lykkes bedre med seksjonsarbeidet både lokalt og fylkesvis.


Tekst og foto:
Bjørn Svalastog