SST`s uttalelse til Nasjonal transportplan - Fagforbundet

SST`s uttalelse til Nasjonal transportplan

Seksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundet Finnmark har i styremøte 4. og 5. februar vedtatt uttalelse til Nasjonal transportplan

I uttalelsen går styret i SST blant annet inn for en bedre rassikring av veiene i fylket, mudring og utbedring av havner, bygging av bru over nedre del av Tanaelva, samt at det må settes i gang utredning av en evt. jerbanelinje mellom Kirkenes og Nikel.

Last ned uttalelsen ved å klikke på vedlegget til høyre.

Dokumenter