Årsmøtet i Hammerfest - Karin gjenvalgt - Fagforbundet

Årsmøtet i Hammerfest - Karin gjenvalgt

Fagforbundet Hammerfest avd. 115 har hatt årsmøte. Resultatet av valget viser blant annet at foreningen har fått en ny ungdomstillitsvalgt, og at Karin Isaksen har blitt gjenvalgt for to nye år som HTV/Nestleder

Foruten om faste årsmøtesaker var det også satt av tid til utdeling av utmerkelser til jubilantene i foreninga. De som fikk utdelt nål og blomster for 25 års medlemskap i Fagforbundet var Bodil Hjellnes, Bodil Berg, Helga Hansen, Wenche Mehus, Ole S.Olsen, Else S.Pedersen og Åshild Johansen. Knut Jørgensen fikk utdelt nål for 40 års medlemskap. 

Foruten om tre nye varareprensentanter viste valgresultatet få utskiftninger i styresammensetningen etter møtet, men ny ungdomstillitsvalgt i foreninga heter Helene Bjørkli.

Valgresultatet i Hammerfest ser da slik ut:

HTV/nestleder Karin Isaksen - gjenvalgt
Sekretær: Inger Johanne Nilsen - gjenvalgt
Ungdomstillitsvalgt:
Helene Bjørkli NY
Vara: Stig Sandvik gjenvalgt
Vara:
Tom Brovold NY
Vara: Roald Josefsen
NY
Vara Magne Thomassen gjenvalgt
Vara.pesjonist: Svanhild Paulsen NY       


Tekst og foto:
Pål Mansika