Smånytt fra årsmøtene - flere nye ledere og HTV`ere - Fagforbundet

Smånytt fra årsmøtene - flere nye ledere og HTV`ere

Resultatene fra valgene på årsmøtene i lokalforeningene tikker stadig inn. Det viser seg at flere foreninger i fylket har fått ny ledelse

Enkelte foreninger har fått ny både styreleder og hovedtillitsvalgt:

FAGFORBUNDET GAMVIK
Kari Ramsvik er gått av som leder og Jørn Brox som HTV. Bente Grøtta Olaussen er valgt som ny leder og HTV på årsmøtet 25.01

FAGFORBUNDET LEBESBY
Jahn Roger Langsæther er gått av som leder/HTV. Benth Rygh er valgt som ny leder/HTV på årsmøtet 25.01

FAGFORBUNDETS AMBULANSEPERSONELLETS FAGFORENING
Dag Rune Straumsnes er gått av som leder og Tom Allan Arnesen er valgt som ny leder på årsmøtet 24.01

FAGFORBUNDET FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Berit Holten er gått av som leder og Kai Yngve Pettersen er valgt som ny leder på årsmøtet 26.01

De siste årsmøtene i lokalforeningene avvikles i disse dager.

Du kan lese om resultatene fra andre årsmøter i tidligere publiserte artikler på våre hjemmesider.