Årsmøtet i Fagforbundet Alta - Fagforbundet

Årsmøtet i Fagforbundet Alta

Ingen utskiftinger i styret i Fagforbundet Alta

ÅRSMØTE I FAGFORBUNDET ALTA

Fagforbundet Alta hadde årsmøte 25.01.08 på Rica Alta Hotell.
42 av medlemmene deltok på årsmøtet som gikk i rolige former.
Det var kun 3 styremedlemmer på valg og de ble gjenvalgt.
Foreninga hadde  21 jubilanter, dessverre var det bare 8 av disse som møtte.
Fagforeninga vedtok å bevilge totalt kr. 90.000 over 2 år til Kvalitetskommuneprogrammet som Alta er en av kommunene som er med i.

Ruth Bellika, Kåre Pedersen og Thorleif Ellila  fikk nål og diplom for 40 års medlemskap i LO

Alf Sterner Johansen, Gunhild G. Solbakken, Reidun Øien, Signe Jacobsen og Sissel  Johansen fikk nål og diplom for 25 års medlemskap i Fagforbundet.

Jubilantene fikk istedenfor blomster også en Solidaritetsgave,hvor Fagforbundet Alta har betalt inn et beløp på vegne at jubilantene til Fagforbundets barneby.


Tekst: Jorunn Romsdal
Foto: Erling Kristensen