Få endringer i Sør-Varanger - Line og Sigurd gjenvalgt - Fagforbundet

Få endringer i Sør-Varanger - Line og Sigurd gjenvalgt

Fagforbundet Sør-Varanger avholdt sitt årsmøte i går kveld. Ved møtets slutt var det klart at Hovedtillitsvalgte i henholdsvis KS-området og SPEKTER-området, Line Kristoffersen og Sigurd Løfgren, fortsetter sine verv i minst to år til

Løfgren ble dessuten gjenvalgt som nestleder av foreningsstyret for to nye år.

Det var i det hele tatt få justeringer i styresammensetningen fra forrige periode. Men Knut Harald Eriksen gir seg som leder av seksjon Helse og sosial til fordel for Liv Turid Kristiansen som overtar dette vervet de neste to årene. I de tre øvrige seksjonene var det ingen forandringer på ledervervene. Styreledervervet var ikke på valg i år.

Ellers forløp årsmøtet uten den store dramatikken, selv om det ble noe debatt rundt et forslag om å øke honoraret til seksjonslederne med 3.500,- Til slutt ble det vedtatt en økning på dette honoraret med 2.000,- slik at honorar og møtegodtgjørelse utgjør 3.500,- i året. Forslaget ble vedtatt mot 4 stemmer.

Årsberetningen for styret i foreningen viste at medlemstallet ved utgangen av 2007 var på 1039 medlemmer. Noe som betyr at antallet medlemmer har økt noe i forhold til året før.
Tekst og foto:
Bjørn O. Svalastog