Tilbake til fremtiden - Fagforbundet

Tilbake til fremtiden

De lokale seksjonslederne i henholdsvis SKA og SKKO var samlet til konferanse i Lakselv i forrige uke. Hovedtema var "Seksjonene i organisasjonen"

Rådgiver ved organisasjonsenheten i Fagforbundet sentralt, Kristian Tangen, var invitert for å innlede til bl.a. dette temaet, og dro opp linjene fra bakgrunnen for dannelsen av Fagforbundet i 2003 og tiden fram til i dag. Denne perioden er også med på å danne grunnlaget for det store organisasjons- og evalueringsprosjektet som sluttføres på landsmøtet i 2009. Videre fulgte Tangen opp med å legge fram tallene for antallet vervede medlemmer i denne perioden og kunne fortelle at Fagforbundet er i stadig vekst, men at det ikke er noen som helst grunn til å hvile på laurbærene. Desto flere medlemmer, desto mer makt til hvert medlem.

Et stadig tilbakevendende tema når det gjelder seksjonsarbeid er; hva slags seksjonsarbeid kan gjøres i lokalforeningene? Dette fikk deltakerne i oppgave å finne ut av, og gjennom gruppearbeid kom det fram flere forslag til tiltak som kan settes i verk ute i kommunene. Alt fra arbeidsplassbesøk til kaffemøter, kurstilbud og medlemsfester.

Deltakerne på konferansen var skjønt enige om at det er ute blant medlemmene at det viktigste arbeidet i forbundet foregår, og ønsker å ta konsekvensen av dette ved bl.a. å bli mer synlige der medlemmene befinner seg i det daglige.

Skuffende var det at mindre enn halvparten av de lokale lederne i de to seksjonene fant det hensiktsmessig å delta på denne konferansen. For selv om mye begynner å falle på plass i forhold til seksjonsarbeidet, gjenstår det ennå mye før man kan si seg godt fornøyd. For å kunne oppnå et godt resultat er det derfor viktig at alle er med på jobben, ikke minst lokalt. Det er jo tross alt der medlemmene befinner seg.


Tekst og foto:
Bjørn Svalastog