"Har dere også hatt det sånn noen ganger?" - Fagforbundet

"Har dere også hatt det sånn noen ganger?"

Brita Hanssen trollbandt 70 deltakere på fagdag i Kirkenes sist fredag under tittelen, "Du er fantastisk!"

Med utgangspunkt i det enkelte menneskets opplevelse av arbeidshverdagen, brukte Brita Hanssen bare noen få minutter på å fange deltakernes oppmerksomhet, en oppmerksomhet hun til fulle beholdt gjennom de seks timene foredraget varte.

For er det ikke slik da at gjenkjennelsefaktoren kanskje er den viktigste faktoren for at mennesket stopper opp og tenker litt ekstra etter? "Hva er det jeg egentlig gjør i det daglige, men som jeg aldri tenker noe særlig over?" "Og hvordan virker min væremåte inn på andre mennesker rundt meg, og hvordan kan jeg endre meg slik at disse menneskene trives med å ha meg rundt seg?"

Brita Hanssen brukte eksemplets makt titt og ofte, og fikk de engasjerte deltakerne i kinosalen i Kirkenes til virkelig å stoppe opp og tenke igjennom disse og flere andre ting som vi støter borti i hverdagen. Brita spurte gang på gang, "har dere også hatt det sånn noen ganger?". Spørsmålet kunne kanskje dreie seg om de gangene du kommer på jobb om morgenen, du har stått opp på feil side av senga, en time etter at du skulle ha stått opp, ungene vil ikke kle på seg for å gå på skolen eller i barnehagen, bilen vil ikke starte, mens når den omsider gjør det blir du stående i en endeløs bilkø. Når du endelig kommer frem til jobb, altfor seint forøvrig, hvordan er humøret ditt da? Har man lov til å ha en dårlig dag for eksempel? Har jeg som arbeidstaker et ansvar overfor mine kollegaer i så måte? Svaret for de fleste var like titt og ofte, ja. Man kjenner seg rett og slett veldig ofte igjen i opplevelsene til andre. Opplevelser man ofte tror man er aleine om å ha.

Kun ved hjelp hjelp av tusj og papir og en utrolig fremstillingsevne ga Brita råd og vink om hvordan du kan bli et bedre og mer motivert menneske. Gjennomgangstonen hennes er at det er ingenting som kommer av seg sjøl, og at ethvert menneske har forbedringspotensialer.

Denne gangen var det Fagforbundet Sør-Varangers seksjoner som hadde invitert Brita Hanssen til Finnmark for å forelese om hvor fantastisk du som menneske er, men det er ikke første gang Fagforbundet har benyttet seg av hennes fantastiske evner til å frembringe sitt budskap. Tidligere i år arrangerte Fagforbundet Finnmarks seksjoner fagdager både i Alta og Tana der hun til sammen foreleste for ca 150 deltakere. Felles for disse forelesningene er at tilbakemeldingene fra deltakerne entydig sier det samme, Utrolig bra!

Vi får bare håpe at anledningen byr seg til å bruke henne ved en seinere anledning også. Brita sier ihvertfall at hun stortrives sammen med finnmarkingene, og det er jo et veldig godt utgangspunkt.


Tekst og foto: Bjørn Svalastog