Sammendrag fra seksjonselderkonferanse SHS og SST - Fagforbundet

Sammendrag fra seksjonselderkonferanse SHS og SST

SHS og SST arrangerte konferanse for de lokale lederne i de to seksjonene i Karasjok 16. - 17. oktober

Det var totalt 27 deltakere som møtte. Storparten av konferansen var felles med følgende 2 tema:

Lokalt seksjonsarbeid. Her var det leder av SST Buskerud som delte sine erfaringer med oss. Deltakerne ble ikke arbeidsledig av den grunn. Det ble jobbet iherdig i grupper, hvor oppgaven var å komme med forslag til hva som kunne gjøres lokalt/ på fylket.
Det kom fram gode forslag  på seksjonsarbeid, mye med fokus på medlemspleie. Det kom også fram at seksjonsrepresentantene ønsker besøk fra fylkesorganisasjonen. Det viser seg da at vi er på rett vei, med besøksrunde til fagforeningene for å bidra til godt lokalt seksjonsarbeid.

Neste tema var Kvalitetskommuneprogrammet. Foreleser her var Bjørn Kristian Rudaa fra omstillingsenheten sentralt. Han møtte aktive deltakere, som reiste hjem for å bidra til at det sendes en søknad om å bli med i programmet fra egen kommune. Siste del av konferansen var det særmøter for hver av seksjonene.

Det ble påpekt at det er nyttig med disse samlingene, bl.a. for å motivere til videre arbeid lokalt.

Bjørg Tapio, leder av SHS.