Ambulansesjåfører på FASE2-kurs i Tromsø - Fagforbundet

Ambulansesjåfører på FASE2-kurs i Tromsø

I siste uka av september deltok 12 ambulansesjåfører på FASE2-opplæring sammen med tillitsvalgte fra Fagforbundet Troms.

Felles for alle deltakerne er at de er tillitsvalgte/ansatte innenfor tariffområdet SPEKTER (tidligere NAVO), og ca. 25 deltok på dette FASE2-kurset, bl.a. for å få en bedre innsikt i lov- og avtaleverket som gjelder innen dette tariffområdet.

Opplæringsansvarlig i Fagforbundet Finnmark, Øystein Hansen, sier at de som deltok på kurset i Tromsø var veldig glade for å få en opplæring som setter dem i bedre stand til å møte de utfordringene som måtte komme når ambulansetjenesten skal overtas av helseforetakene 1. januar 2008.

Det er meningen at det skal bli et oppfølgingskurs i Finnmark med de samme deltakerne i løpet av første halvdel av 2008. Da skal kurset arrangeres i Finnmark.

Tekst: Bjørn Svalastog