Opplæringsansvarlig minner om kurs for HTV - Fagforbundet

Opplæringsansvarlig minner om kurs for HTV

Det arrangeres kurs for hovedtillitsvalgte i Fagforbundet Finnmark 29. - 31. oktober

 

Tid/sted:             
29. - 31.10-07 på Lakselv Hotell i Lakselv

Målgruppe:         Hovedtillitsvalgte.

Innhold i kurset:  

Språkbruk i     saksbehandling
                            V/Anne Lise Varfjell

                            Tjenestepensjon

                            AFP/Seniorpolitikk

                            V/KLP Rune Roalkvam

                            Avklarte rettstvister

                            Rettsavgjørelser

Tillitsvalgtes time

V/kompetansesentret

                           

Forelesere:     Anne Lise Varfjell KK , Rune Roalkvam og Anne Hall Kompetansesentret Tromsø

Praktiske Opplysninger:     

Ta med hovedavtalen, tariffavtalen og vedtekter.

                        Kurset starter mandag den 29. oktober med lunsj
kl. 13.00, og avsluttes onsdag 31. oktober kl. 13.00 med lunsj. 

Detaljert program sendes ut senere, samt deltakerliste. Gi en melding om dere kommer så fort som mulig.

HUSK! De små tariffområdene!!!!!!!!!!!!!

Forfall:         Meldes til opplæringsansvarlig snarest og senest den 19. oktober 2007.

Spørsmål:     Rettes til Øystein Hansen tlf: 92228906 eller E-post: oystein.hansen@fagforbundet.no