Forberedelser til tariffoppgjøret - kom med innspill! - Fagforbundet

Forberedelser til tariffoppgjøret - kom med innspill!

7. og 8. november arrangerer Fagforbundet Finnmark tariffkonferanse i Karasjok

I den forbindelse oppfordres det til at du som medlem og tillitsvalgt kommer med innspill til debatten om hva som skal være Fagforbundets krav ved neste års hovedtariffoppgjør. Innspillene skal først behandles i egen lokalforening før disse tas med til konferansen i november.

For å gi deg et grunnlag for å komme med innspill til lokalforeningen kan du laste ned debattheftet i linken til høyre på siden.

Dokumenter