Turnusplanlegging i Kirkenes - Fagforbundet

Turnusplanlegging i Kirkenes

Fagforbundet Sør-Varanger inviterte tillitsvalgte og ledere til kurs i turnusplanlegging denne uka.

"Turnus" er et ord som kommer fra latin og betyr omgang/runde og er et velkjent begrep for ansatte som jobber i tjenesteforhold med vakter på omgang. Det er også velkjent at det ofte kan være et problem å få disse vaktordningene til å gå opp slik at det til slutt blir like rettferdig for alle ansatte.

Dette er et problem som tillitsvalgte ofte sliter med, og som kan danne ubehagelige situasjoner for de involverte. Derfor inviterte Fagforbundet Sør-Varanger til kurs i turnusplanlegging på Rica Arctic hotell i Kirkenes denne uka. Deltakerne bestod av både tillitsvalgte og arbeidsgiverrepresentanter fra kommunesektoren og helseforetaket. Foreleser de tre dagene kurset varte var Bjørg Tapio, som mange kjenner som nestleder i Fagforbundet Finnmark og leder av Seksjon helse og sosial i Fagforbundet Finnmark.

Bjørg loste de ca 20 deltakerne gjennom temaer som: Hvorfor turnusplaner?, Helse og trivsel, økonomi og målstyring, Arbeidstidsbestemmelser, bemanningsplan m.m.

Da nettredaktøren var innom kurslokalet for å lage en artikkel var deltakerne travelt opptatt med å sette opp tabeller for egne turnusplaner. Det var så vidt de la merke til at det var lunsjtid, så det var tydelig at innholdet på kurset engasjerte bredt.Tekst og foto: Bjørn Svalastog