Gi din stemme til partier som vil styrke fellesskapet - Fagforbundet

Gi din stemme til partier som vil styrke fellesskapet

Fagforbundet skal tjene medlemmenes interesser. I år er det kommune og fylkestingsvalg. Da går våre 293.000 medlemmer til stemmeurnene, mange av dem for å velge sin egen arbeidsgiver

Fagforbundet har valgt å støtte de tre regjeringspartiene Ap, SV og Sp. Dette fordi de gjennom sin praktiske politikk har synliggjort av vi står på samme side. Vi vil ha mer velferd, ikke mer skattelette for de rikeste. Vi vil har mer makt til politikerne, ikke mer marked.

Fagforbundets medlemmer er samfunnsengasjerte og opptatt av hvem som styrer kommunene. Vi vil styrke fellesskolen, vi vil ha gode barnehager med tariffavtale for de ansatte og vi vil ha SFO som er styrt og drevet av kommunen.

I eldreomsorgen  er vi opptatt av at de eldre skal få faste hjelpere å forholde seg til. Det betyr færre midlertidige ansatte. Det betyr hele stillinger til dem som jobber der. Hele stillinger betyr kontinuitet og kontinuitet betyr kvalitet og trygghet for de eldre.

I likhet med de tre rødgrønne partiene mener vi at klimaforandringene er vår tids største utfordring. Her vil vi bidra til å gjøre vårt, både som innbyggere og som miljøbevisste arbeidstakere.

Vi skal engasjere våre medlemmer. Vi håper engasjementet bidrar til en bevissthet om at hver stemme teller. Stem på partier som støtter Fagforbundets politikk.

Bruk stemmeretten ved høstens kommune- og fylkestingsvalg !


Jorunn Romsdal
Fylkesleder
Fagforbundet Finnmark