Pressemelding - Fagforbundet

Pressemelding

Fagforbundet Finnmark beklager den situasjonen som er oppstått i Tana, der Fagforbundet Tana i en pressemelding sier de ikke kan anbefale medlemmene våre å stemme Arbeiderpartiet og SV

Dette er ikke Fagforbundet Finnmarks holdning.

 

Det har i lengre tid vært samarbeidsproblemer mellom Tana AP og Fagforbundet Tana, noe disse 2 parter bør rydde opp i lokalt.

 

Fagforbundet Finnmark anbefaler våre medlemmer å stemme på de partiene som har samme ideologiske ståsted som oss.

Dette har vi enstemmig vedtatt på vårt Fylkesmøte i mars 2007 og forøvrig er det forankret i Fagforbundets  prinsipp-og handlingsprogram.

De partiene som støtter Fagforbundets politikk er bl.a. AP, SV og Senterpartiet.

 Fagforbundet Finnmark

Jorunn Romsdal, leder.


Bakgrunn for saken (finnmarken.no)