Takk så langt, Linda Randal - Fagforbundet

Takk så langt, Linda Randal

Ordførerkandidaten til Sør-Varanger Arbeiderparti, Linda Randal, får skryt av nestleder i Fagforbundet Finnmark, Bjørg Tapio, for sitt innspill i debatten om deltidsproblematikken i dette avisinnlegget.

Ser i avisa Finnmarken 03. juli at AP`s ordførerkandidat i Sør Varanger lover 100% stilling til alle ansatte innen pleie- og omsorg, som ønsker det, hvis hun blir ordfører etter valget.

Dette er et flott initiativ, og helt i tråd med Fagforbundets politikk.

 

Dette er, og har i årtier vært en av Fagforbundets( og tidligere Helse- og sosialforbundets) merkesaker.

Det har lenge vært tariffestet , og nå også tatt inn i Arbeidsmiljøloven at deltidsansatte har fortrinnsrett til å øke sin stilling ved ledighet.

Likevel er det langt igjen før dette er innfridd.

 

Jeg har fremdeles friskt i minne innslaget fra Gamvik som ble vist på Nordnytt for noen uker siden, der en pleier hadde 4 små stillingsbrøker i kommunen, og selv da oppnådde ikke vedkommende 100% stilling.

Hun er ikke alene.

Det paradoksale er at selv om du har kun en liten % stilling fast, kan du likevel jobbe opp mot 100%. Du får det bare ikke som fast stilling.

 

La oss ta et eks.:

Anne jobber på et sykehjem i Finnmark.

Hun har en 14% stilling fast, men ønsker å jobbe 100%. Da er hun avhengig av ekstravakter.

Bakdelene er følgende:

-  Hun får en uforutsigbar hverdag. Hun føler seg hele tiden disponibel for arbeidsgiver, da hun til enhver tid må ha med seg telefonen i tilfelle hun blir oppringt med spørsmål om å ta en ledig vakt.

Slikt vanskeliggjør planlegging av fritiden. Det er også ofte de mest ubekvemme vaktene som er ledig, spesielt helgevakter.

- Hun vet ikke hva lønningsposen vil inneholde ved månedens slutt, vil det være nok til å betale alle regninger? Og hvor mange vakter vil hun få neste måned? Disse usikkerhetsmomentene gjør at Anne tar de vaktene hun kan få.

Det er også vanskelig å si nei, det er ikke sikkert du blir spurt neste gang da.

- Hva om Anne blir syk, og hva med framtidig pensjon? Vil den være til å leve av?

 

Dette er et likestillingsproblem.

Har noen hørt om denne problemstillingen i mannsdominerte yrker, -at de ansatte ikke får 100% stillinger.?

Alle må få mulighet til å forsørge seg selv.

Det er altså slutt på de tider at kvinner tar seg en liten deltidsjobb for å spe på inntekten.

 

Det er et samfunnsproblem.

Det er idag og vil også framover bli et stort behov for pleiere i omsorgsyrker. Da må vi iallefall bruke de ressursene vi har hos deltidsansatte ved å gi de som ønsker det 100% stilling.

Vi har ikke råd til å la være.

 

Det er en belastning for den som rammes.

Det kan også utvikle seg til et arbeidsmiljøproblem, fordi de ansatte må "sloss" om vaktene.

 

Så nå ønsker vi flere politikere på banen som taler samme språk som Linda Randal, og lover 100% stilling til alle som ønsker det.

Det er valg til høsten og dette er en viktig sak for Fagforbundets 7000 medlemmer i Finnmark.

Hvem vil ha disse stemmene?


Alta 05.07.07


Bjørg Tapio

Nestleder/ seksjonsleder helse-og sosial

Fagforbundet Finnmark.