DAGPENGER - EN URETTFERDIG ORDNING FOR DELTIDSANSATTE - Fagforbundet

DAGPENGER - EN URETTFERDIG ORDNING FOR DELTIDSANSATTE

Behovet for flere hender i arbeid bare øker i Norge og heldigvis har vi sett at det blir færre og færre arbeidsledige. Vi har imidlertid mange, særlig kvinner som jobber ufrivillig deltid, og som har et problem når de får tilbud om korttidsvikariater.

Dagpengene blir nemlig beregna ut fra en 14 dagers periode totalt og man får bare dagpenger hvis man i denne perioden jobber mindre enn 50 %. Det vi altså si at hvis du får tilbud om noen dager, vakter osv. ekstra og dette utgjør mer enn 50 % men mindre enn 100 % så taper du på dette økonomisk. Dette medfører faktisk at mange, sjøl om de har lyst til å jobbe ekstra, må takke nei fordi de ikke har råd til å ta disse ekstra vaktene.

Dette er noe som er galt og som vi må endre på. Her taper både samfunnet og den som må si nei til å jobbe.

Man bør snarest få en ordning hvor man får dagpenger for den faktiske prosentvise ledighet man til enhver tid er i. Jobber man f. eks 60 % eller 90 % så skal man ha dagpenger for resterende.


Jorunn Romsdal
Fylkesleder Fagforbundet Finnmark