På kurs for å lære om mediahåndtering - Fagforbundet

På kurs for å lære om mediahåndtering

For å få fram et budskap til flest mulig er media et fint verktøy. Denne uka var tillitsvalgte fra hele fylket samlet i Lakselv for å få mediaopplæring.

Det er mange ting å huske på når det gjelder det å få fram et budskap i mediene. De vel 20 tillitsvalgte som var samlet i Lakselv denne uka fikk gode råd og tips fra Trond Magne Henriksen, informasjonsansvarlig i Finnmark fylkeskommune, om hvordan de ulike redaksjonene rundt om tenker og jobber i forhold til hva som er nyheter og hva som ikke er det, og hvilke innlegg som er verdt å ta med i avis eller radio.

Han ble fulgt opp av Jan Tore Skjelbek og Geirmund Jor som begge jobber ved informasjonsavdelingen i Fagforbundet sentralt. De la vekt på å lære forsamlingen om hvordan man skriver et godt leserinnlegg til avisene, og taleteknikk ved en intervjusituasjon eller på en talerstol. Også riktig bruk av internett som en viktig informasjonskanal ble vektlagt på kurset.

Kurset gikk over tre dager, og det ble satt av mye tid til egentrening og gruppearbeid. Blant annet fikk alle prøve seg som innledere på talerstolen der det skulle holdes et tre minutters egenprodusert innlegg. Det var ingenting å si på innsatsen, og alle var enige om at det var et nyttig kurs som flere tillitsvalgte med ansvar for kontakt med media burde benytte seg av. Opplæringsansvarlig Øystein Hansen lover ingenting, men sier at det kanskje vil bli satt opp et nytt kurs med dette temaet i løpet av neste år dersom etterspørselen er stor nok.Tekst og foto:
Bjørn Svalastog