Kor e hammaren Edvard? - Fagforbundet

Kor e hammaren Edvard?

Storregion er å gå tilbake til tiden vi hadde med sterk sentralisering på 1960 og -70 tallet som viste seg å være feilslått politikk. Er vi i ferd med å gjøre den samme tabben igjen?

Småsamfunn rundt om i Finnmark sliter bl.a. med avfolking, lave kommunebudsjetter, for få arbeidsplasser og lav skattetilgang. Dette fordi de i dagens Finnmark fylke ligger i utkanten og har ikke de samme mulighetene til ressurstilgang som de større sentrene i fylket, som for eksempel Alta, Hammerfest og Kirkenes. Med tanke på at disse småsamfunnene i dag sliter med å få hjulene til å gå rundt, er det da virkelig noen som tror at de vil bli mer synlige og lettere blir hørt i en region som er tre ganger større enn Finnmark fylke?

 

I tillegg vil en storregion kunne bli et demokratisk problem der folk vil miste sine borgerrettigheter. Da tenker en på at det vil bli lengre linjer til beslutningstaker, samtidig som at muligheten for lokal påvirkning inn i et regionalt styre vil bli svekket. Befolkningens mulighet til å vise sin misnøye eller støtte til beslutning vil bli svekket når man må reise flere dager til et regionsråd eller regionsting som kan komme til å ligge 900 km. unna distriktene. Det vil kunne bli konsekvensen av at senteret for regionen evt. blir lagt til Tromsø.

 

Maktkåte politikere som drømmer om en posisjon i en storregion, uten at man per i dag vet hva innholdet blir, bør følge noe som ”Munchranerne” har skjønt; Det er ikke ramma som er viktig, men innholdet.

 

 

 

Fagforbundet Finnmark

 

V/ Line Kristoffersen

Øystein Hansen

Bjørn Svalastog

Sigurd Løfgren