Fagforbundet Finnmark ser framover - Fagforbundet

Fagforbundet Finnmark ser framover

Fylkesstyret og alle de fire seksjonsstyrene var nylig samlet i Lakselv for å planlegge aktiviteten i den neste to-års perioden

Alle nye og gamle tillitsvalgte i styrene var innkalt for å legge planer for arbeidet i Fagforbundet Finnmark de neste to åra. Utfordringene vil stå i kø, og det gjelder å stå best mulig rustet til å møte dem.

Planleggingskonferansen gikk over tre dager og ble innledet med separat konferanse for de fire seksjonsstyrene. Det gjennomgående temaet her var "arbeidsoppgaver for seksjonene". Men det ble også satt av tid til å gå igjennom regnskaps- og budsjettarbeid, samt en bolk der Tormod Jarsve fra Fagforbundet sentralt gikk igjennom kvalitetskommuneprosjektet.

Siste delen av konferansen brukte fylkesstyret til blant annet å gå igjennom egne rutiner og internkontroll sammen med de ansatte på fylkeskontorene.

Konferansen var meget nyttig, ikke minst med tanke på fremtidig samarbeid og samhandling styrene i mellom.Tekst og foto:
Bjørn O. Svalastog