Oppdatering av informasjon - Fagforbundet

Oppdatering av informasjon

Fagforbundet Finnmark vil i tiden fremover jobbe med å oppdatere nettsidene.

Som kjent har fylkesorganisasjonen i løpet av den siste tiden vært igjennom både fylkesmøte og seksjonskonferanser. I tillegg har lokalforeningene i fylket gjennomført sine årsmøter. I den forbindelse har det blitt en del forandringer i oversiktene over hvilke personer som bekler de ulike verv. Det betyr at en del av den informasjonen som ligger ute på nettsidene våre i dag er utdatert og feil.

Vi vil i tiden fremover jobbe på spreng med å få oppdatert denne informasjonen, slik at det som ligger ute på nettsidene til en hver tid er mest mulig korrekt.

Dersom du ser noe som mangler, eller informasjon som ikke er korrekt, ber vi deg ta kontakt med oss slik at vi kan få rettet opp i det.Web.red.