En anstendig alderdom - Fagforbundet

En anstendig alderdom

En undersøkelse Sosial- og helsedirektoratet (Shdir) har gjort viser at mellom 20 og 50 prosent av de gamle på institusjon er underernært (Inlegg av leder i SHS Finnmark, Bjørg Tapio)

I avisen Vårt Land 19. februar er det et stort oppslag om at mange eldre er underernært på norske sykehjem. En undersøkelse Sosial- og helsedirektoratet (Shdir) har gjort viser at mellom 20 og 50 prosent av de gamle på institusjon er underernært. Fagforbundet er blant de første til å beklage dette.

Fagforbundet har siden 2002 hatt fokus på  FNs eldrerettigheter og retten til et verdig liv. Vi har et spesielt fokus på kvalitet på tjenestene, og våre medlemmer ønsker at alle, både gammel og ung, skal ha tilgang til tjenester av god kvalitet. Det gjelder selvsagt også retten til å spise nok mat - og mat de liker.

Ufaglært
Unni Hemre, nestleder i Norsk Sykepleierforbund, framhever i samme avis at underernæring skyldes at det finnes altfor mange ufaglærte i helsesektoren. Hun er også svært upresis dersom hun mener at alle som ikke er sykepleiere er ufaglærte.

Den største faggruppen på norske sykehjem og i eldreomsorgen er hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Uavhengig av hvilken formell utdanning eller realkompetanse bistandsyterne har,  er tidsaspektet det aller viktigste når eldre skal ha mat. Det gjelder eldre både på institusjon og i egen bolig. Tidspress blant de ansatte gjør at altfor mange eldre ikke får spise seg mett.

Egen medisin
I en kommentar til brukerundersøkelsen fra Shdir sier helseminister Sylvia Brustad i spørretimen onsdag 21. februar at lokalpolitikerne bør smake sin egen mat, eller medisin,  dersom det er det som skal til for at de eldre skal få det bedre. Fagforbundet tror det er et godt råd.

Det er et politisk ansvar at de eldre har en verdig hverdag. Men det fritar ikke de ansatte deres ansvar for den faglige delen av eldreomsorgen. Og det ansvaret må både sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og øvrige ansatte ta.

Helsefagarbeideren
Fagforbundet krever at politikerne satser mer på tilbudet til eldre pleietrengende, og at det utdannes og ansettes mange flere kompetente og motiverte medarbeidere i helse- og omsorgssektoren. Bl.a. må politikere i Finnmark, både i kommunene og i helseforetaket, ta ansvar for å opprette nok lærlingeplasser for den nye yrkesgruppen, helsefagarbeideren.
Det er denne utdanninga som vil erstatte hjelpepleier og omsorgsarbeiderutdanninga. De første lærlingene skal ut i arbeidslivet høsten 2008, og vil bli en viktig ressurs for alle arbeidsplaser innen helse- og sosial, ikke minst i eldreomsorgen. 

Da kan vi på sikt klare å oppfylle FNs rettigheter for eldre mennesker.Bjørg Tapio
Seksjonsleder i helse- og sosial,
Fagforbundet Finnmark