Fagforbundet Finnmark arrangerte kurs for opplæringsansvarlige - Fagforbundet

Fagforbundet Finnmark arrangerte kurs for opplæringsansvarlige

Fra 06. -08 mars ble det for første gang i Fagforbundet Finnmarks historie arrangert kurs for de lokale opplæringsansvarlige.

Kurset ble avviklet i Lakselv og 17 fagforeninger var representert.

Forelesere var opplæringsansvarlig Øystein Hansen og seksjonsleder i Helse- og sosial, Bjørg Tapio. Deltakerne fikk utdelt en håndbok til hjelp i sitt daglige arbeid, den ble grundig gjennomgått.

Ellers var tema bl.a. rolleavklaring seksjonsansvarlig/ opplæringsansvarlig og verving. Deltakerne fikk også informasjon om tilbudene fra Kommunal Kompetanse og AOF.

Tilbakemeldinger fra kursdeltakerne var udelt positive. De ønsker også at et slikt kurs/ samling gjennomføres årlig.Tekst og foto: Bjørg Tapio