Lik lønn nå! (Avisinnlegg skrevet av fylkesleder Jorunn Romsdal) - Fagforbundet

Lik lønn nå! (Avisinnlegg skrevet av fylkesleder Jorunn Romsdal)

8.mars feirer vi den internasjonale kvinnedagen. Men kampen for lik lønn fortsetter. Heltid skal være en rett og deltid en mulighet!

Lik lønn nå!

Den 8. mars har blitt feiret over hele verden i nesten ett hundre år. I 1908 dannet sosialistiske feminister en kvinnedag til støtte for kvinnelige arbeidere og i protest mot kvinneundertrykking. Nitti år seinere fortsetter kampen for kvinners rettigheter. I 2007 roper vi blant annet "Vi skal ha ei lønn å leve av" og "Nei til tvungen deltid".

Likelønn er fortsatt et nødvendig krav for å oppnå reell likestilling i dagens Norge. Likelønn betyr lik lønn for arbeid av lik verdi. Dette prinsippet, som ikke er vanskelig å være enig i, er ikke gjennomført i praksis.

Kvinners samlede lønnsinntekt for 2005 var 37 prosent mindre enn for menn.  Mye av denne forskjellen skyldes at en stor andel kvinner arbeider deltid. Mange kvinner velger yrker hvor de har mulighet til eller må jobbe deltid. I praksis betyr dette ofte jobber i omsorgssektoren, hvor lønnsnivået i tillegg er lavt. Deltid skal ikke være en kabal av små brøker som aldri går opp og en kamp for å få den samlede månedslønna til å strekke til. Det skal være en mulighet for den som ønsker fleksibilitet i forhold til familie eller andre aktiviteter, slik mange kvinner gjør.

Men lønnsstatistikken fra 2005 forteller mer. Selv om man tar hensyn til deltidsarbeid og  beregner lønn per årsverk, tjente kvinner likevel i gjennomsnitt cirka 15 prosent mindre enn menn. Det er flest kvinner i offentlig sektor. Lønnsforskjellene er større og lønningene høyere i privat sektor. I privat sektor utgjør kvinners lønn 84 prosent av menns lønn, og i offentlig sektor 87 prosent av menns lønn. Lønnsgapet er fremdeles ikke lukket. Dette på tross av at kvinners posisjon i arbeidslivet nærmer seg menns på alle andre vis. Omtrent like mange kvinner som menn har høyere utdanning og er i lønnet arbeid.

Gjennom å prioritere egne lavtlønns- og likelønnstillegg i tariffoppgjørene over tid, har LO klart å heve lønna for mange kvinner. Derfor har vi hatt en sakte utvikling mot likelønn. Imidlertid har denne langsomme utjevningen nå stagnert. Den viktigste forklaringen til at lønnsgapet ikke blir mindre er at det fortsatt finnes typiske kvinne- og mannsdominerte yrker. Hvis vi ser på den enkelte arbeidsplass, kommer lønnsgapet av at menn og kvinner befinner seg i ulike typer stillinger. Kvinnedominerte yrker er fortsatt lavstatus- og lavlønnsyrker. Derfor hever vi fortsatt fanen for virkelig likelønn. Derfor krever vi ei lønn å leve av, på 8. mars, på lønningsdagen og hver eneste måned i året!

Jorunn Romsdal
Fylkesleder Fagforbundet Finnmark