Seksjonskonferanser avviklet i Karasjok - Fagforbundet

Seksjonskonferanser avviklet i Karasjok

Nylig var det igjen tid for å gjennomføre seksjonskonferanser, samt konferanser for pensjonisttillitsvalgte og ungdomstillitsvalgte

Konferansene ble holdt i Karasjok og samlet ca. 100 deltakere fra lokalforeningenes seksjoner rundt om i Finnmark. I tillegg til disse var det invitert gjester og forelesere fra Fagforbundet sentralt og Fagforbundet Troms.

Fylkesleder Jorunn Romsdal ønsket deltakerne velkommen til konferansen, som på grunn av plassmangel måtte avvikles over 3 dager, slik at man kunne overlappe i alt 6 konferanser. Dette førte til noe kaos under den ene felles lunsjen, men alt i alt gikk det veldig bra å ordne det på denne måten.

Første dag av konferansen var alle deltakerne samlet i plenum. Sentral ungdomstillitsvalgt, Kristian Tangen, var invitert til konferansen for å innlede om temaet Lærlingsituasjonen og utfordringer innen utdanning i Finnmark. Temaer som virkelig engasjerte deltakerne. Så var det Jorunn Johnsen fra Fagforbundet Troms sin tur. Hun ga en gripende skildring av en nylig avholdt reise til Gambia, der hun sammen med et knippe andre tillitsvalgte fra Fagforbundet var med på å legge grunnsteinen for Fagforbundets Barneby i Huambo.

Andre dag av konferansen var viet seksjonenes og utvalgenes egne og individuelle konferanser, hvor det blant annet ble gjennomført valg av nye seksjonsstyrer i Fagforbundet Finnmark for de neste to åra. Resultatet av valget viser gjenvalg av leder i tre av seksjonene, mens i Seksjon samferdsel og teknisk ble det valgt ny leder i form av Arnt Jensen fra Fagforbundet Vardø. Det ble også noen utskiftinger på styremedlemmer og varamedlemmer.

Valgresultater

Seksjon Helse og sosial

Leder: Bjørg Tapio
Nestleder: Eva Sætrum
Medlem: Karin Isaksen
Medlem: Ellen B. Lillebo
Medlem: Bjørn Kristensen

Vara: May Britt Johansen
Vara: Torill Bærø Eliassen
Vara: Reidun Gaup

Seksjon Kirke, kultur og oppvekst

Leder: Bjørn Svalastog
Nestleder: Monika Olsen
Medlem: Anne Karine Utsi
Medlem: Wenche Mikalsen
Medlem: Svein Sivertsen

Vara: Stig Sandvik
Vara: Isak Eira Thomassen

Seksjon Samferdsel og teknisk

Leder: Arnt Jensen
Nestleder: Erling Kristensen
Medlem: Pål Mansika
Medlem: Line Kristoffersen
Medlem: Berit Holten

Vara: Tormod Holko
Vara: Hilbjørg Pedersen
Vara: Sverre Nikkinen

Seksjon Kontor og administrasjon

Leder: Hartvik Hansen
Nestleder: Ann Tove Wilhelmsen
Medlem: Evy Myhre Hætta
Medlem: Trine Marthiniussen
Medlem: Magne Opgård

Vara: Bjørn Tingvoll
Vara: Mona Lyng
Vara: Britt Inger Olsen
Vara. Jann Roger Langsæther


Ungdomsutvalget

Leder: Hilde Karlsen
Medlem: Bjørn Tore Arnesen
Medlem: Ann-Tone Salmela
Medlem: Lene Olsen
Medlem: Jack Mikael Nystad


Pensjonistutvalget

Leder: Arne Thomassen
Medlem: Trude Holm
Medlem: Gunnar Pedersen
Medlem: Inger Bellika Hansen
Medlem: Petter Jakobsen

Vara: Olaf B. Johnsen
Vara: Elly Pedersen

Tekst: Bjørn Svalastog
Foto: Bjørg Tapio og Bjørn Svalastog