Oppfordrer til å markere barnehagedagen 20. mars - Fagforbundet

Oppfordrer til å markere barnehagedagen 20. mars

Sammen med Utdanningsforbundet og KFO i Finnmark oppfordrer SKKO i Fagforbundet Finnmark til å markere barnehagedagen 2007

Håpet er at så mange barnehager som mulig skal markere denne dagen for å vise mangfoldet i barnehagen, samt viktigheten av å ha en god barnehage. Derfor har de tre forbundene gått sammen om å lage et skriv som er en oppfordring til å markere denne dagen. Skrivet sendes i disse dager ut til kommunenes lokalforeninger, med en oppfordring om at den distribueres rundt om i kommunenes barnehager. 

Skrivet kan lastes ned til høyre på denne siden

Dokumenter