Informasjon til russisk-språklige - Fagforbundet

Informasjon til russisk-språklige

Fagforbundet Sør-Varanger har tatt konsekvensen av at det i dag er mange med russisk bakgrunn som jobber i kommunen, og har derfor laget informasjonsbrosjyre på russisk

Brosjyren har blitt laget etter initiativ fra Fagforbundet Sør-Varanger, men med økonomisk støtte gjennom vervemidler tildelt av Fagforbundet sentralt. Ideen bak brosjyren er å gjøre det enklere for tillitsvalgte å informere om Fagforbundet på en slik måte at ansatte med russisk herkomst lettere skal forstå budskapet.

Fagforbundet Sør-Varanger ønsker å rette en spesiell takk til Elena Huseby for utmerket jobb med oversettingen fra norsk til russisk, og med bistand i arbeidet med å trykke brosjyren. Uten henne hadde ikke arbeidet med å lage brosjyren blitt like lett for oss sier nestleder i Fagforbundet Sør-Varanger, Sigurd Løfgren.

Løfgren sier at brosjyren har hatt veldig positiv effekt allerede etter bare få dager i omløp, og det ser ut til at flere ansatte ønsker å melde seg inn i Fagforbundet etter å ha fått informasjon på sitt eget morsmål.

Fagforbundet Sør-Varanger er nå i full gang med å distribuere brosjyren rundt om i kommunens virksomheter og foretak.
Tekst og foto: Bjørn O. Svalastog