To nye år for Pål - Fagforbundet

To nye år for Pål

Etter at Fagforbundet Hammerfest hadde gjennomført sitt årsmøte, var det klart at også Pål Mansika fikk fornyet tillit som leder og Hovedtillitsvalgt

Etter at de aller fleste årsmøtene i lokalforeningene i Fagforbundet Finnmark nå er gjennomført, er status den at det i de fleste foreninger har blitt gjenvalg på sittende leder/HTV. Unntaket er i de kommunene hvor sittende leder HTV av ulike årsaker har trukket seg.

Dette må bety at medlemmene jevnt over er godt fornøyd med det arbeidet som blir gjort i lokalforeningene. Og man kan jo anta at det å få fornyet tillit inspirerer den tillitsvalgte til å gå på med krum nakke i tiden fremover.

Øvrige valg gjort på årsmøtet i Hammerfest:

Leder/HTV  Pål Mansika (2 år)

Nestleder/HTV Karin Isaksen
Kasserer  Svein Sivertsen
Sekretær Inger Johanne Nilsen
Opplæringsleder Gunn Inger Skog
Ungdomstillitsvalgt Lena Olsen
Pensjonistrep. Erling Jensen

Leder SHS  Sonja B.Hansen Ny
Leder SST Herbjørn Henningsen
Leder SKA Bjørn Tingvold
Leder SKKO Erna Heggem Klo  

Vara Stig Sandvik
Vara Therese Ellefsen Ny
Vara Karin Berg
Vara Magne Thomassen

Pensjonist Vara: Ole S.Olsen


På årsmøtet til Fagforbundet Hammerfest ble det også delt ut jubileumsnåler til disse medlemmene: Anne Lise Larsen 25 år, Turid Bakkeby 25 år, Ada Lind 40 år i LO, Arne Thomassen 40 år LO, Mona Olsen 40 år.

Jan S. Olsen var invitert til årsmøtet som representant fra fylkesstyret i Fagforbundet Finnmark. Han benyttet anledningen til bl.a. å trekke fram det gode samarbeidet mellom Fagforbundet Hasvik og Fagforbundet Hammerfest.Foto: Pål Mansika
Tekst: Bjørn Svalastog