Referat fra årsmøtet til Fagforbundet Vardø - Fagforbundet

Referat fra årsmøtet til Fagforbundet Vardø

Nestleder i Fagforbundet Finnmark, Bjørg Tapio, har igjen vært ute og gjestet årsmøtet i en lokalforening. Denne gangen Fagforbundet Vardø. Her er hennes referat fra møtet

Årsmøte i Vardø 31.01.07

Vanlige årsmøtesaker ble gjennomgått.

Verving: Fagforeninga har bra medlemsutvikling, ungdomstillitsvalgt gjør en god jobb der.

Kvalitet: Vardø er en av to kommuner i Finnmark som er plukket ut til å være med i Fagforbundets prosjekt "kvalitet i kommunenes helse- og sosialtjeneste- styrking av våre medlemmer og tillitsvalgtes arbeidssituasjon". De får besøk av repr. fra Fagforbundet sentralt,  fylkesavd. samt kompetansesenteret 14. mars. Det er mye å ta tak i innen helse, bl.a. med stadige innsparingstiltak. De sliter også med høyt sykefravær i sektoren.

Det er oppnevnt 4 komiteer i kommunen, innen de 4 sekjonene Fagforbundet er delt i. Hver av komiteene består av 4 politisk oppnevnte representanter og en arbeidstakerrepr. Fagforbundet har arbeidstakerrepr. i 3 av komiteene og vararepr. i grunnskole/ barnehagekomiteen. Arbeidstakerrepresentantene fra Fagforbundert er seksjonslederne i fagforeninga.

Det etterspørres kurs / opplæring i forhold til TV`s rolle i politiske komiteer.

Valg: Nye seksjonsledere i alle 4 seksjoner, ellers gjenvalg. Pensjonisttillitsvalgt velges i eget møte.

Årsmøtet vedtok også en fiskeriuttalelse som legges ved.

Etter avslutning av årsmøtet var det middag.
Tekst og foto: Bjørg Tapio

Dokumenter