Ambulanseansatte samlet i Karasjok - Fagforbundet

Ambulanseansatte samlet i Karasjok

Ambulansepersonellets fagforening var samlet i Karasjok denne uken for å avvikle sitt årsmøte

Av saker som ble tatt opp utenom de vanlige årsmøtesakene var arbeidet med høringssvar på ambulanseplan i foprbindelse med at ambulansetjenesten i Finnmark skal overtas av Helse-Nord fra 01.01.08.
Det er mye som skal behandles og diskuteres før alt er på plass i denne saken og vil følgelig bety et stort engasjement fra foreningens side. Alle medlemmer i denne foreningen i Finnmark oppfordres til å sette seg inn i innholdet i planen og å komme med innspill i debatten. Dette bør gjøres innen fristen 10.02.07 til fagforeningsstyret.

Det var lite utskiftninger ved valget på møtet. Sittende leder Dag Rune Straumsnes ble gjenvalgt, likeså mangeårig kasserer og krumtapp Bjørn Kristensen.


Tekst og foto: Jorunn Romsdal