Astrid Larsen gjenvalgt i Sør-Varanger - Fagforbundet

Astrid Larsen gjenvalgt i Sør-Varanger

Fagforbundet Sør-Varanger avviklet sitt årsmøte sist onsdag, og det resulterte blant annet i at Astrid Larsen ble gjenvalgt som styreleder for to nye år

Hun tar nå fatt på sin andre periode som leder for en av de største foreningene i fylket med over 1000 medlemmer totalt. Hun sa etter valget at vi har mange ting å ta fatt på i året som kommer. Ikke minst når vi kommer til valgkampen, men også andre viktige lokale saker som har stor betydning for lokalsamfunnet. Det siste sannsynligvis med klare hentydninger til sykehussaken, som kommer til å bli et viktig og alvorlig tema tema i lang tid fremover.

Foruten om vanlige årsmøtesaker var Rune Rafaelsen fra Barentssekretariatet invitert for å holde foredrag om dagens og fremtidens situasjon i Barentsregionen. Et, som vanlig, flott og engasjerende foredrag som skapte debatt blant årsmøtedeltakerne.

Organisasjonsekretær i Fagforbundet Finnmark, Øystein Hansen, var invitert til årsmøtet som gjest fra fylkesstyret. Han benyttet anledningen til å hilse årsmøtet og trakk frem en del av de viktigste arbeidsoppgavene i fylkesorganisasjonen i dag. Han overrakte også en gave til styreleder i form av et solidaritetsbevis for Fagforbundets barneby i Angola.

Etter ca. 3 timers forhandlinger kunne dirigent Edgar Jensen slå klubba i bordet og heve et godt årsmøte som viste stort engasjement blant deltakerne.
Tekst og foto: Bjørn Svalastog