Sammenslåing eller ikke sammenslåing - Fagforbundet

Sammenslåing eller ikke sammenslåing

En av sakene som var på dagsorden under årsmøtet i Helse-Vest sist helg var "Sammenslåing av Fagforbundet avd. 115 Hammerfest og avd. 461 Helse- Vest."

Helse- Vest avviklet sitt årsmøte fredag 19.januar på sykehusets kantine i Hammerfest. Gjest fra Fagforbundet Finnmark var undertegnede. Frammøtet kunne vært bedre, men det er mulig at start på hyttesesongen er skyld i at kun 7 medlemmer fant veien til årsmøtet.

Av saker som var på dagsorden var "Sammenslåing av Fagforbundet avd. 115 Hammerfest og avd. 461 Helse- Vest." De frammøtte var aktive i diskusjonen, argumenter både for og imot kom fram.

Det ble vedtatt at det settes ned en arbeidsgruppe på 4 personer som skal utrede  konsekvenser ved en evt. sammenslåing. Saken taes deretter opp på neste årsmøte.

Med hensyn til valget ble det liten utskiftning, leder og nestleder var ikke på valg, det ble ny kasserer og ny opplæringsansvarlig.

De mangler seksjonsleder i SKKO, det skal de prøve å få på plass.

Etter avslutning av årsmøtet var det nydelig middag fra "egen kokk"Tekst: Bjørg Tapio