Fagforbundet Gamvik - Frikjøper leder èn dag i måneden - Fagforbundet

Fagforbundet Gamvik - Frikjøper leder èn dag i måneden

Styret i Fagforbundet Gamvik la fram forslag for årsmøtet i helgen om å frikjøpe leder Kari Ramsvik i 5% stilling. Forslaget ble enstemmig vedtatt

Styrets begrunnelse for et slikt forslag er at det anses som en stor belastning å være leder for en lokalforening, og at det vil lette betraktelig for den som innehar dette vervet at det kan settes av èn dag i måneden til å utføre de arbeidsoppgaver som kreves, og som ellers ville måtte bli gjort på fritiden. Dette sa altså årsmøtet seg enig i, og gikk enstemmig inn for forslaget. Det betyr at dagens leder, Kari Ramsvik, frikjøpes 5% fra vanlig stilling i Gamvik kommune for å utøve ledervervet i Fagforbundet Gamvik. Et verv hun forøvrig har hatt i ett år allerede.

Forøvrig ble årsmøtet i Gamvik gjennomført uten den store dramatikken. Men da det kom til siste saken på programmet, nemlig valg, viste det seg at det ikke hadde lyktes valgkomitèen å finne kandidater til alle verv i styret. Men årsmøtet ga styret fullmakt til å ordne opp i dette innen første ordinære styremøte etter årsmøtet.

Årsmøtet ble avsluttet ved at alle frammøtte ble invitert til middag på Arctic hotell i Mehamn.Tekst og foto: Bjørn Svalastog