Ny leder i Fagforbundet Måsøy - Fagforbundet

Ny leder i Fagforbundet Måsøy

Fagforbundet Måsøy avviklet sitt årsmøte sist fredag. Mangeårig leder Ingerd Olsen takket av, og overlot roret til Geir Høvset

Oppunder 30 medlemmer møtte opp på hotellet i Havøysund da Fagforbundet Måsøy avviklet sitt årsmøte sist fredag. En relativt stor prosentandel av medlemsmassen lokalt med andre ord.

Fylkesleder, Jorunn Romsdal, var invitert fra fylkesstyret, og hun benyttet anledningen til å prate om arbeidet som foregår i fylkesorganisasjonen, spesielt med hovedvekt på seksjonsarbeidet og om hvorfor det er viktig å være organisert i LO. Sparebank1 var også invitert til møtet for å orientere om LO Favør.

Før det ble tid for sosialt samvære, måtte valgene gjennomføres. Her ble det klart at leder og hovedtillitsvalgt gjennom mange år, Ingerd Olsen, ønsket avløsning. Årsmøtet gikk enstemmig inn for å velge Geir Høvset til ny leder og hovedtillitsvalgt etter Ingerd. Geir jobber til daglig som vaktmester på skolen i Havøysund.

Alle verv ble besatt, og styret ble til slutt fylt opp med både nye og gamle, unge og eldre tillitsvalgte. Og det er bra!

Det nye styret i Måsøy:

Leder/HTV: Geir Høvset
Nestleder: Geir K. Skavholm
Kasserer: Eli Moe
Sekretær: Lena H. Pedersen
Seksjonsleder SHS: Torill Giæver
Ungdomstilitsvalgt: Marit Jakobsen
Seksjonsleder SST: Ottar Kaspersen
Seksjonsleder SKA: Heidi Simonsen
Pensjonisttillitsvalgt: Per A. OlsenFoto: Jorunn Romsdal