Tilstandsrapportering i nord - Fagforbundet

Tilstandsrapportering i nord

Det har etter hvert blitt en fast tradisjon at Arbeidsutvalget (AU) i Fagforbundet sentralt besøker fylkene for å informere om eget arbeid, samt å høre om hva som foregår i fylkesorganisasjonene.

Denne gangen var det Alta og Finnmark som tidligere denne uken tok i mot det sentrale arbeidsutvalget, samt styrene i Fagforbundet Troms og Fagforbundet Nordland. 

Møteleder var fagforbundets leder Jan Davidsen, og han ga fylkesstyrene rikelig anledning til å informere om sitt arbeid og satsingsområder. I Finnmark er det naturlig nok sykehussaken som vies mye tid og energi, men også andre faglige og organisatoriske saker, sånn som nordområdepolitikk, lærlingproblematikk, fiskeri, yrkesfaglig skolering og tariff.

Samtlige medlemmer av AU var til stede på møtet i Alta. De la i tur og orden fram flere resultater av arbeidet i Fagforbundet sentralt det siste året. Også sentralt er sykehussaken et meget viktig og stort arbeidsfelt, og vil komme til å være det i lang tid fremover. Det jobbes dessuten intensivt med verving og medlemspleie.  AU-medlem Mette Nord, måtte også denne gangen tåle en del kritikk i forbindelse med FANE2, medlemsregisteret til Fagforbundet.
Leder Jan Davidsen fremhevet bl.a. i sitt hovedinnlegg god distriktspolitikk og en kraftig satsng på kystsamfunnene i Nord-Norge som viktige nåværende og fremtidige arbeidsområder i forbundet.

Etter at fylkesorganisasjonene hadde fått sitt, fortsatte AU og forbundstyret med møter i Alta fram til og med fredagTekst og foto: Bjørn O. Svalastog