Ildsjeler vervet mest i Finnmark - Fagforbundet

Ildsjeler vervet mest i Finnmark

September var en god vervemåned. I landet som helhet klarte aktive tillitsvalgte å nå nesten 90 prosent av målene for verving. Forskjellene mellom fylkene er mindre enn tidligere.

Årsresultatet så langt er gjennomgående godt, men det er likevel flere fylker som utmerker seg med en imponerende aktiv høst. I september har både Østfold, Telemark, Aust-Agder og Sør-Trøndelag vervet flere enn målet de hadde satt seg. Og det er ikke så lite, for måltallene er gjennomgående svært tøffe. Hvis vi ser på gjennomsnittlige vervetall for månedene hittil i år, er det to fylker som har oppnådd vervemålene sine så langt: Finnmark, som har oppfylt målene og vel så det, og Hedmark, som fyller 98 prosent hittil i år.

 - Det er noen ildsjeler som driver oppsøkende virksomhet på arbeidsplasser som skal ha størstedel av æren for ververesultatene. Gode rutiner ved ansettelser hjelper også, sier fylkesleder i Fagforbundet Finnmark, Jorunn Romsdal. Hun forteller at det er Båtsfjord fagforening som har oppnådd de beste resultatene i prosent.

- Frikjøp er nøkkelen
I Båtsfjord er hovedtillitsvalgt og foreningsleder Anne Olavson frikjøpt på heltid.
 - Å ha frikjøpsordninger som gjør at man klarer å ta godt vare på medlemmene, er viktig når man skal verve nye. Vi har mye frikjøp for få medlemmer, forklarer lederen for den nå 228 medlemmer sterke Båtsfjord forening. Hun framhever fagdagene som et viktig tilbud for medlemmene.
 - Vi prioriterer å betale egenandelen på 500 kroner for fagdager, slik at alle får muligheten. Er det ikke kurs i nærheten, leier vi en minibuss og sender flest mulig avgårde. De yrkesretta kursene er veldig populære. Også arbeidsgiverne setter pris på tilbud om fagdager, ettersom de har små midler til dette sjøl, og gir permisjon med lønn. Blant temaene har vært sorgarbeid, institusjonskjøkken og arbeidsmiljøloven, forteller Anne Olavson.

Ungdomsinnsats
Fagforbundet Finnmark bruker etter egen målestokk mye penger på effekter. Det deles ut ryggsekker, kortholdere og refleksbånd. Dette er populært. Men den som har ansvaret for flest nye medlemmer i år, er den lokale ungdomstillitsvalgte, Ann Tone Salmela.
- Ann Tone vervet fem på en dag, da Fagforbundet holdt førstehjelpskurs for ansatte i ungdomsklubber sammen med Røde Kors i våres. På veien hjem vervet hun like godt naboen og en barnehageansatt i samme slengen, skryter foreningslederen.
Ungdomstillitsvalgt Ann Tone Salmela har vært aktiv på begge arbeidsplassene sine, barnehage og ungdomsklubb. På tur med lærlingpatruljen i Vadsø og Kirkenes i forrige uke vervet hun seks lærlinger.

Ros som fortjent
I Hedmark har de tillitsvalgte kommet mer i fokus gjennom vervesatsingen. Fylkesleder i Fagforbundet Hedmark, Karin Mathisen er raus med rosen til "sine" tillitsvalgte og trekker fram foreningene.
- De gode tilbakemeldingene er så viktige - og det er vi gode på her i Hedmark! De tillitsvalgte har blitt veldig synlige gjennom vervekampanjen, og står på. Da får de også stadige tilbakemeldinger om at de gjør en bra jobb, og det tror jeg er en viktig faktor for å lykkes, sier hun.
- I forhold til måltallene våre er det så langt Elverum som har gjort det best. Foreninga hadde 70 som målsetting for i år, og har allerede vervet 68 medlemmer. Men det er flere steder! På Sykehuset Innlandet Tynset har de tillitsvalgte allerede vervet fire flere enn målet sitt.
- Vi har også kjøpt fri et eget lag på to entusiastiske ansatte i helsesektoren som skal bistå på arbeidsplassbesøk i femten dager. De har fått spesiell oppfølging for dette arbeidet, forteller Karin Mathisen.