KUTT I OVERFØRINGER ER IKKE RETT MEDISIN. - Fagforbundet

KUTT I OVERFØRINGER ER IKKE RETT MEDISIN.

20170501_200232.jpg

Statsbudsjettet gjør det svært vanskelig for kommunene å tilby innbyggerne både en god skole, verdig eldreomsorg og et trygt helsetilbud.

Høyreregjeringens statsbudsjett er ikke lystig lesning for innbyggerne i Finnmarks kommuner, særlig ikke for de som er avhengig av velferdstjenester. Budsjettet blir i disse dager vedtatt i Stortinget med Fremskrittspartiets støtte.

Statsbudsjettet gjør det svært vanskelig for kommunene å tilby innbyggerne både en god skole, verdig eldreomsorg og et trygt helsetilbud.

Fagforbundet gjennomførte i høst en undersøkelse blant politikere og rådmenn i kommunene, før statsbudsjettet ble lagt fram. Seks av ti kommuner forventet underskudd i 2020. Åtte av ti kommuner hadde vurdert, planlagt eller gjennomført reduksjoner i kommunale tjenester. Fire av ti kommuner hadde vurdert, planlagt eller gjennomført oppsigelser. Dette viser at kommunene behøver større overføringer for å opprettholde gode velferdstjenester.

Kommuner med færre enn 10 000 innbyggere vil få like mye, eller mindre penger å rutte med det neste året. De fleste kommunene i Finnmark har under 10 000 innbyggere, så dette vil ramme Finnmarks befolkning veldig sterkt.

Kommunene som får disse kuttene vil få lavere overføring til midler som behøves for å følge opp barna i skolen, og for å gi de eldre en både verdig og god pleie og omsorg. Det vil bli færre til å ta seg av oppgavene.         

Fagforbundet Finnmark har sett dette over flere budsjett, og har fått signaler om at flere kommuner må legge ned tilbud og si opp ansatte.

Den siste tiden har vist at det er et behov for sterke fellesskapsløsninger. Skal vi klare de utfordringene vårt samfunn kommer til å møte de neste årene, er vi avhengige av sterke, offentlige velferdstjenester. Kommunene må få styrket sin økonomi for å skape en bedre hverdag for folk der de bor. Fraflytting og kompetanseflukt er allerede i full gang i Finnmarks kommuner. Fagforbundet Finnmark krever tiltak fra regjering for å stoppe dette nå!

Tekst: Bjørg Tapio 

Bilde: Jorunn H. Mikkelsen / Bjørn Svalastog