FRA DELTID OG MIDLERTIDIGHET TIL FAST ANSATT. - Fagforbundet

FRA DELTID OG MIDLERTIDIGHET TIL FAST ANSATT.

kathrineogtone.jpg

Katrine og Tove gikk fra deltid og midlertidighet til fast stilling, med hjelp av hovedtillitsvalgte i Fagforbundet.

Barne og ungdomsarbeiderne Katrine Amundsen og Tove R. Jensen fra Havøysund har over flere år hatt prosentvise og midlertidige stillinger i Måsøy Kommune.

Katrine hadde 25% fast stilling som assistent i skolen / SFO og 64% midlertidig i skolen. Tove hadde 48,6% fast stilling på SFO og 25% fast som assistent i skolen.

Hovedtillitsvalgt Linda Olsen, ved fagforbundet Måsøy begynte å se på saken og kontaktet kompetansesentret for hjelp. Når Hovedtillitsvalgte gikk gjennom personalmappene så viste det seg at de hadde vært 4 år i midlertidige stillinger. Etter flere møter og forhandlinger med arbeidsgiver, ga arbeidsgiver etter. Vi vant frem med fast stilling til begge to.

Det var en glad Hovedtillitsvalgt med klump i halsen og tårer i øynene, som kunne ringe til Katrine og Tove samme dag som de tok sommerferie, og fortelle at de hadde nå fått 89% fast stilling

 Bilde: Linda Olsenv