Linda Ursin Olsen, Hovedtillitsvalgt, Plasstillitsvalgt, Nestleder Fagforbundet Måsøy. - Fagforbundet

Linda Ursin Olsen, Hovedtillitsvalgt, Plasstillitsvalgt, Nestleder Fagforbundet Måsøy.

lindaursinmsy

Fagforbundet Finnmark sin tillitsvalgt i dag 28.10.20 heter Linda, hun er Hovedtillitsvalgt, Plasstillitsvalgt og Nestleder i den lokale fagforeningen i tillegg til arbeidet sitt som renholder på Havøysund skole i Måsøy Kommune.

 

Navn: Linda Ursin Olsen

Alder: 47 år

Fagforening: Måsøy

Verv: Hovedtillitsvalgt, Plasstillitsvalgt og Nestleder i fagforeningen

Yrke: Renholder

Arbeidsplass: Havøysund Skole

Hva var det som fikk deg engasjert i Fagforbundet?

Det var nesten litt tilfeldig! Det startet med at jeg hadde sagt ja til å være medlem i valgkomiteen til årsmøtet i 2015, som endte med at jeg gjennom et benkeforslag på årsmøtet ble valgt inn som Yrkesseksjonsleder for Samferdsel og teknisk lokalt.

Hva var det som gjorde at du valgte Fagforbundet når du skulle organisere deg?

Det var det eneste tilbudet for min yrkesgruppe i vår kommune den gang og det er jeg veldig glad for i dag.

Har du noen hobbyer som engasjerer deg?

Helt klart strikkepinnene mine, de er det aldri en dag uten. I tillegg spiller jeg tromme i et rent trommekorps.

Har du noen utfordringer i rollen som tillitsvalgt?

Akkurat den situasjonen som samfunnet står over for nå med Covid-19 pandemien, så er den største utfordringen at man ikke får gjennomført den aktiviteten ute mot medlemmer og arbeidsplassene i kommunen som jeg ønsker å ha.

Tekst og bilde; Sturla Heitmann

Leder Yrkesseksjon Helse og sosial Fagforbundet Finnmark