Aron Bedi Plasstillitsvalgt på Finnstjerna bofelleskap i Vadsø - Fagforbundet

Aron Bedi Plasstillitsvalgt på Finnstjerna bofelleskap i Vadsø

aronbedi.jpg

Fagforbundet sin tillitsvalgt i dag 27.10.20 heter Aron og er fra Vadsø. Aron trives med utfordringer, og det var en av grunnene til at han ble tillitsvalgt.

  • Navn: Aron Bedi
  • Fagforening: Vadsø
  • Verv: Plasstillitsvalgt på Finnstjerna bofellesskap.
  • Yrke, arbeidsområde: Helsefagarbeider
  • Arbeidsplass: Vadsø kommune, Finnstjerna bofellesskap .
  • Hva gjør det til at du trives med ditt arbeid?

 Aron sier han har et meningsfylt arbeid og føler det er givende å jobbe med mennesker. Aron er en skikkelig glad gutt, og sprer om seg med sitt gode humør hver dag.

Å se at andre blir så glade av at jeg gjør min jobb det er jo fantastisk, sier han.

  • Hvorfor valgt du å bli medlem i Fagforbundet?

 Gode vilkår som medlem, og en trygghet for oss ansatte.

  • Hvorfor ble du tillitsvalgt?

Jeg sier jo ja til det meste, så da jeg ble spurt om jeg ville være plasstillitsvalgt var det jo enkelt. Det er viktig med nye oppgaver, og jeg synes tillitsvalgt rollen er utfordrerne. Jeg får jo jobbe med andre oppgaver i arbeidslivet, som jeg ikke hadde kommet borti ellers.

Aron har vært og er involvert i flere ting, Jobbervinner prosjekt, Sensor i helsefagarbeider og er absolutt med i den lokale festkomiteen. Det sosiale aspektet er super viktig og skaper et godt arbeidsmiljø, ler Aron.

Tekst og bilde; Chris Marius Thorsen

                      Leder yrkesseksjon samferdsel og teksnisk Fagforbundet Finnmark