Rasering av fagmiljø i Vadsø og Tromsfokusert ledelse – fylkessammenslåing som fryktet i øst - Fagforbundet

Rasering av fagmiljø i Vadsø og Tromsfokusert ledelse – fylkessammenslåing som fryktet i øst

idahurubjrgtapiokristinrushfeldtogaronharaldsen.jpg

Fagforbundet Finnmark fryktet at fylkessammenslåingen mellom Troms og Finnmark ville ramme øst Finnmark verst. Alt tyder på at denne frykten var reell.

25. mai 2020 sendte Fagforbundet Finnmark et notat til fylkesrådet i Troms og Finnmark. Notatet beskrev
sammenslåingsprosessen for ansatte i øst/Vadsø og gav et skremmende bilde av hva som var i ferd med å skje.
2. september 2020 mottok fylkesrådet nok et notat fra Fagforbundet. Notatet tar opp de samme problemstillingene
som ble framført i mai og viser at det dessverre er lite positiv utvikling å vise til på mange områder.
Notatene er utarbeidet på bakgrunn av tilbakemeldinger fra ansatte på ulike nivåer og avdelinger i fylkeskommunens
avdeling i Vadsø og beskriver en arbeidshverdag preget av uro, frustrasjon og usikkerhet. Ansatte opplever
mangelfulle medbestemmelsesprosesser, lite reell inkludering og elendig informasjonsflyt i det som er i ferd med å
utvikle seg til en byråkratisk, gammeldags organisasjon med mange lederledd og lite åpenhet.
Tilliten til ledelsen er lav i øst, etter at man gjentatte ganger har sagt fra om hva som skjer via ulike kanaler, uten å bli
hørt. Den skjeve maktbalansen mellom øst og vest og den subtile nedbyggingen av Finnmark er tydelig kommunisert
til administrativ og politisk ledelse.
Fagforbundet mener at fylkeskommunens avdeling i Vadsø ikke hensynstas i sammenslåingsprosessen – til tross for
politikernes tydelige lovnader om ikke å bygge ned kompetanse i øst. Fagforbundet er kjent med at flere ansatte i øst
søker andre jobber grunnet misnøye med sammenslåingsprosessen som har medført tap av ansvar og
arbeidsoppgaver og en ny ledelseskultur som ikke oppleves som lydhør, tilstedeværende eller inkluderende.
Fylkesrådet med sine fem politikere har det overorda ansvaret for sammenslåingsprosessen og Fagforbundet er
tydelige på hvilke grep som må tas for å endre en retning som er totalt ødeleggende for Finnmark:
«Det er helt uakseptabelt at Vadsø og Finnmark til stadighet taper interne fylkeskommunale maktkamper med
Troms. Sammenslåingsprosessen skjer ikke i henhold til fylkesrådet politiske plattform og Fagforbundet velger å ta
ansvar og si fra. Situasjonen er uholdbar og det er Finnmark som er den store taperen i et maktpolitisk spill om
ressurser, kompetanse og midler», uttaler Bjørg Tapio, leder for Fagforbundet Finnmark.

 

Bilde: Ida Huru, Bjørg Tapio, Kristin Rushfeldt, Aron Haraldsen.