Informasjon fra Regionleder Bjørg Tapio, Fagforbundet Finnmark. - Fagforbundet

Informasjon fra Regionleder Bjørg Tapio, Fagforbundet Finnmark.

bjrgtapio.jpg

Sammenslåingen av Fagforbundet Troms og Fagforbundet Finnmark er utsatt.

Det var planlagt å gjennomføre et stiftelsesmøte hvor Fagforbundet Troms og Fagforbundet Finnmark skulle slå seg sammen 10.-11. juni 2020.
En konsekvens av coronapandemien er at vi ikke får avholdt større møter, slik at vi kan gjennomføre sammenslåingen etter planen. Det skal i tillegg gjennomføres et Representantskapsmøte i forkant av stiftelsesmøtet.

På bakgrunn av at det er en usikker situasjon vi har foran oss, ble det gjort vedtak i Forbundsstyret 29.04.2020 om at sammenslåingen utsettes, i denne omgang til 01.01.2021. D.V.S at alle valg som er gjort på regionsnivå prolongeres til stiftelsesmøtet kan avholdes.