Bevilgninger på representantskapsmøtet - Fagforbundet

Bevilgninger på representantskapsmøtet

Representantskapet bevilget kr. 2.500,- til Fagforbundets Barneby. I tillegg hadde vi loddsalg hvor vi fikk inn kr. 2.000,- fra representantene. Totalt kr. 4.500,- vil bli overført til Fagforbundets Barneby i Angola.