Lokalsykehusene - Fagforbundet

Lokalsykehusene

Regjeringen har gjennom årets statsbudsjett øket overføringene til sykehusene med 15 mrd. kr. I tillegg er lokalsykehusene “fredet” gjennom Soria Moria erklæringen.

MEN!
Soria Moria erklæringen sier lite om innholdet i lokalsykehusene, noe som fører til at usikkerheten rundt hvilke typer tjenester som hvert sykehus skal tilby er stor.

Fagforbundet Finnmark krever at regjeringa tar grep for å sikre de funksjonene som tilbys i sykehusene i Finnmark i dag. Spesialfunksjoner som for eksempel kirurgi, poliklinisk, og føde-/barneavdelinger er noe som lokalsamfunnene er avhengige av og disse tjenestene må heller styrkes og ikke svekkes ytterligere!

Fagforbundet Finnmark kan ikke godta at slike tjenester som anses for å være livsviktige for Finnmarks befolkning reduseres eller forsvinner helt.   

Ta grep nå!

Uttalelse fra representantskapet 19. oktober 2006