Nordområdepolitikken i fremtiden - Fagforbundet

Nordområdepolitikken i fremtiden

Dagens satsing på nordområdene må styrkes! Barentsregionen er en av verdens viktigste regioner både utenrikspolitisk og næringspolitisk. Regjeringen må øke satsingen slik at denne regionen kan utvikles ytterligere.

Fagforbundet Finnmark mener at Høyskolen i Finnmark og universitetet i Tromsø bør sette fokus på Barentsregionen og være en pådriver innen fagutvikling og forskning i disse viktige områdene.

Fagforbundet Finnmark krever at arbeidet med å redusere ventetiden ved visumsøknader intensiveres, slik at grensepasseringer mellom Norge og Russland i fremtiden blir smidigere og enklere.
Det må bl.a. også satses på å legge til rette for at russisk næringsliv kan etableres i Norge og ikke bare omvendt. Det er viktig med et godt næringslivssamarbeid på begge sider av grensa, fordi man gjennom gjensidig utvikling skaper trygghet mellom landenes befolkning.


Uttalelse fra representantskapet 19. oktober 2006