SLIK MØTER VI KRISA SAMMEN - Fagforbundet

SLIK MØTER VI KRISA SAMMEN

Krisa krever likevel at vi utnytter kompetansen som mange ikke får brukt til vanlig, og at det blir gitt nødvendig opplæring for å møte behovet framover.

Mange av Fagforbundets 400 000 medlemmer er blandt de som i disse dager holder samfunnet vårt i gang. Vi organiserer de i helsevesenet som skal holde viruset på avstand fra de som kan bli alvorlige syke, og de som skal tilby støtte. lindring og behandlig. Våre medlemmer har også andre samfunnskriitske jobber, blandt annet innen renhold, renovasjon, barnehage, NAV. og mye mer. Fagforbundets medlemmer er nå viktigere enn noen gang før, og det er også våre verdier; omtanke, solidaritet og samhold.

Flere av våre tillitsvalgte og medlemmer er bekymret for om det er nok ressurser og personell til å håndtere krisa. Fagforbundet har tillit til landets fagmyndighet og deres håndtering, men det er ingen tvil om at denne situasjon vil krieve mye mer av mange. Mange av oss skal jobbe mye mer enn det vi pleier, og med andre oppgaver enn vanlig. I tiden fremover er det særlig viktig at arbeidstaker og arbeidsgivere ser med friske øyne på hvordan oppgavene best kan løses og fordeles. Norge står i en situasjon der tverrfaglighet, samarbeid og samhold på tvers av yrkes og profesjonsgrenser ikke lenger bare er idealer, men strengt nødvendig for å gjøre den jobben vi nå skal gjøre.

Fagforbundet Finnmark er trygge på at vi kommer oss gjennom koronakrisa ved å stå sammen om den jobben som skal gjøres. Tusen takk til alle som nå gjøre en stor innsats for fellesskapet!