ULIKE SAMMEN - Fagforbundet

ULIKE SAMMEN

Yrkesseksjon Kirke Kultur og oppvekst har vær med på markering av barnehagedagen 2020 i to barnehager i Nordkapp kommune. Barnehagene hadde fokus på ulikheter hos mennesker, men alikavell like verdifull.

Det var flere arrangement på barnehagedagen i Nordkapp kommune, stort fokus på at vi mennesker ser ulike ut, men at vi betyr like mye. Beate Brynjulfsen leder for yrkesseksjon synes det et flott fokus i disse tider, der mange har fokus på det mottsatte.

Barna lekte lek om ulikheter, tegenet tegninger, sang sanger på forskjellige språk, og malte regnbuer på fat. Det ble også reflektert i lag med barna om hvor ulik vi mennesker er, men at man er like mye verd og betyr like mye. Beate Brynjulfsen var impenert over barnas engasjement, og deres gode refleksjoner. 

tekst: Jorunn H. Mikkelsen 

ulikesammen.jpg.msg.jpg