Nordområde- og sykehusdebatt i Alta - Fagforbundet

Nordområde- og sykehusdebatt i Alta

Dette var to av sakene som ble debattert på representantskapets høstmøte i Fagforbundet Finnmark nylig. Dessuten fikk rådgiver ved kompetansesenteret for Nord-Norge, Odd Arne Heggås, med seg lykkeønskninger på veg inn i pensjonisttilværelsen.

Fremtidige utfordringer med satsingen på nordområdene var første tema ut på dette representantskapsmøtet, som gikk av stabelen i Alta i forrige uke. Rune Rafaelsen fra Barentssekretariatet gav forsamlingen en flott forelesning bl.a. om hva disse utfordringene vil innebære og hvor viktig det vil være å synliggjøre disse overfor politisk hold. Representantskapet vedtok forøvrig en uttalelse om smidigere behandling av visumsøknader ved innreise til Russland, samt et krav overfor myndighetene om fremtidig satsing på etablering av russisk næringsliv i Norge.
Etter politisk debatt, med Mette Nord fra Fagforbundet sentralt som innleder, ble det også vedtatt en uttalelse som omhandlet krav om at regjeringen må gjøre klare og tydelige grep for å sikre og beholde spesialfunksjonene ved sykehusene i Finnmark.

Mot slutten av møtet overrakte fylkesleder, Jorunn Romsdal, en gave i form av et kunstverk til rådgiver ved kompetansesenteret for Nord-Norge, Odd Arne Heggås. Anledningen var at Odd Arne om noen uker går inn i pensjonistenes rekker etter mange år som tillitsvalgt og ansatt i Norsk Kommuneforbund/Fagforbundet. I takketalen sa Odd Arne at tillitsvalgttilværelsen hadde vært en stor del av livet hans siden 1967, og på tross av at det til tider har vært ganske hektisk, har det vært så interessant å drive med at han ba om å få gå litt over tiden til og med. Et eksempel til etterfølgelse for mange seniorer vil vi tro. Vi takker Odd Arne for mange år i forbundets tjeneste, og ønsker lykke til videre i livet.

Flere bilder fra rep.skapet t.h.
(Klikk for større bilder)Tekst og foto:
Bjørn O. Svalastog