En hilsen til Olav Gunnar Ballo - Fagforbundet

En hilsen til Olav Gunnar Ballo

Jeg deltok på en sykehuskonferanse i forrige uke, der helseminister Sylvia Brustad var en av innlederne. Hun snakket bl.a. om lokalbefolkningas store engasjement for å beholde sine respektive lokalsykehus, rundt om i landet. Engasjementet har bl.a. vist seg som fakkeltog.


Hvordan har vi kommet dit?
Prosessen burde vært håndtert anderledes, sa helseministeren.
Hun setter nå ned et utvalg som skal drøfte innholdet i lokalsykehusene, spesielt innenfor akuttfunksjon. Innstillinga fra utvalget avgies til Brustad tidlig neste år.

Mht. Olav Gunnar Ballos uttalelse om lokalsykehusenes innhold, oppfordres han herved til å sende sine innspill til den gruppa som helseministeren nedsetter, framfor å komme med sine utspill i media.
I tillegg er det kanskje lurt å vise til faktaopplysninger, slik bl.a. klinikksjef Anita Brekken på Kirkenes sykehus og informasjonsrådgiver Marit Kvarum i Helse Finnmark viser til.

Vi som organisasjon reagerer kraftig på at en representant for den sittende regjering og som i tillegg representerer Finnmark på Stortinget uttaler seg på denne måten.
Hvem uttaler han seg på vegne av?
* Legeforeningen? Nei, absolutt ikke.
* Finnmarks befolkning? Nei, absolutt ikke.
* SV? Er dette SV`s politikk?
Eller er det som privatperson? I tilfelle det er det siste, bør han være varsom. Det er vel neppe noen som ser på ham som mannen i gata.

Bjørg Tapio
Nestleder/ seksjonsleder i helse- og sosial
Fagforbundet Finnmark