Representanskapsmøte - Fagforbundet

Representanskapsmøte

  • bjrgpnerrepskapet.jpg
  • jorunnvedtalerstolen.jpg
  • eirikungdommenhaddeogsnoedevillesagt.jpg
  • resized_20181031_115538_6798
  • miniseminar.jpg
  • resized_20181031_112710_7032
  • forelesing.jpg
  • kerryhilserfrakompetansesentretnordnorge.jpg

Høstens representantskapsmøte ble avholdt i Kirkenes 30. og 31.11.18

Representantskapsmøte denne høsten ble avholdt på Samfundshuset i Kirkenes. Regionsleder Bjørg Tapio åpnet og ønsket velkommen med en innledning i forhold til programmet for dagene.
Først på programmet var det lege og professor i hypokonderi Ingvard Wilhelmsen som holdt foredraget "Sjef i eget liv". Representantskapet behandlet også ny Organisasjonsplan 2019 - 2021. Det ble avviklet to miniseminarer med tema "Velferdteknologi" ved nestleder i Pensjonistforbundet Nils Edvard Olsen. Og det andre var "Regjeringen utfordrer egenregi - hvilke muligheter har vi" ved Fanny Voldnes fra avdeling Poltikk og samfunn, Fagforbundet sentralt.
Vi fikk også "Politisk innledning/egen organisasjon" ved AU medlem sentralt Svend Morten Voldsrud.
Nettverk for tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn ble presentert ved Jorunn Mikkelsen, Organisasjonsekretær i Forbundsregionen Finnmark.
Heltidsprosjektet som Finnmark har jobbet med det siste år ble presentert ved Hovedverneombud Stig Sandvik.
Handlingplan 2019 til Forbundsregionen Finnmark ble lagt frem av Regionsleder Bjørg Tapio. Den ble godkjent av Representantskapet.
Redaksjonskomiteen og Bevilgningskomiteen la frem sine innstiller som ble godkjent.
Kompetansesentret Nord-Norge var representert og hadde orientering ved rådgiver Kerry Macallan.